Ka’ du vikingsk…?

Velkommen til VIKING-Rail – et selskab med over 20 års erfaring som transportør af gods, specialkøretøjer og usædvanlige transporter overalt på det danske jernbanenet. Vi driver også et kompetent værksted for diesel- og ellokomotiver samt jernbanevogne af enhver art. Vi er nu solidt placeret på danske hænder i kraft af nyt ejerskab og er i fuld gang med at fortsætte og videreudvikle aktiviteterne.

Enhver branche har sine termer og enhver virksomhed sine begreber og sit sprogbrug. Du behøver imidlertid ikke at ”kunne viking’sk” eller have specialviden om jernbaneforhold, hvis vi skal løse en transportopgave eller udføre teknisk vedligeholdelse eller en reparation for dig eller din virksomhed. Dén del møder vi med. Hvis du blot i vores samarbejde vil nikke genkendende til, at nogle af de mere almindelige ord, der kendetegner os, er FLEKSIBILITET, ERFARING og VILJE TIL AT LØSE OPGAVEN, så er vi lykkedes. At vi løser opgaverne med et konstant FOKUS PÅ SIKKERHED er en selvfølge.

Velkommen hos VIKING-Rail!

Forår og fremdrift…

VIKING-Rail er kommet godt fra start som selvstændig, dansk-ejet virksomhed siden udskillelsen fra de Luxemburgske jernbaner ved årets begyndelse, og vi udvider nu organisationen på værkstedet og ansætter lokomotivførere. Og skulle du kende en elektriker med kendskab til jernbanekøretøjer, som måtte have lyst til at blive ”viking”, så hører vi gerne nærmere…

Blandt virksomhedens faste opgaver er kørsel med fabriksnye biler; en international transportopgave, som vi løser i et tæt samarbejde med jernbanevirksomheder i andre EU-lande. Søren Jakobsen fangede en sådan transport for nyligt under passage af Lillebælt.

VIKING-Rail har over 20 års erfaring som transportør af gods, specialkøretøjer og usædvanlige transporter overalt på det danske jernbanenet. Vi driver også et kompetent værksted for diesel- og ellokomotiver samt jernbanevogne af enhver art.