Forår og fremdrift…

VIKING-Rail er kommet godt fra start som selvstændig, dansk-ejet virksomhed siden udskillelsen fra de Luxemburgske jernbaner ved årets begyndelse, og vi udvider nu organisationen på værkstedet og ansætter lokomotivførere. Og skulle du kende en elektriker med kendskab til jernbanekøretøjer, som måtte have lyst til at blive ”viking”, så hører vi gerne nærmere…

Blandt virksomhedens faste opgaver er kørsel med fabriksnye biler; en international transportopgave, som vi løser i et tæt samarbejde med jernbanevirksomheder i andre EU-lande. Søren Jakobsen fangede en sådan transport for nyligt under passage af Lillebælt.

VIKING-Rail har over 20 års erfaring som transportør af gods, specialkøretøjer og usædvanlige transporter overalt på det danske jernbanenet. Vi driver også et kompetent værksted for diesel- og ellokomotiver samt jernbanevogne af enhver art.